Сучасна економіка (2005)

14.4. Особливості конкуренції у сільському господарстві

В умовах ринкової економіки конкуренція існує і в сільському господарстві. Проте тут вона має певні особливості, зумовлені низкою специфічних чинників, зокрема тим, що земля с предметом і водночас знаряддям виробництва.

Різноманітність форм господарювання в сільському господарстві, його багатогалузевий характер зумовлюють існування різних видів конкуренції, серед яких переважає нецінова конкуренція.

У зв'язку з тим що нині в Україні земля є приватною власністю, міжгалузева конкуренція не спричинює переливу капіталу в інші галузі господарства.

Особливості конкуренції у сільському господарстві наведено на рис. 100.