Сучасна економіка (2005)

14.5. Форми господарювання в сільському господарстві

Колективні сільські господарства (на зразок колгоспів) унаслідок роздержавлення землі були реформовані, а на їх базі створено нові приватні агроформування ринкового типу (рис. 101).У більшості з них збережено цілісні земельні та майнові комплекси. Значна частина агроформувань здійснює господарську діяльність на основі колективної організації праці за трудовими угодами з кожним працівником, використовуючи орендовану землю та майно за договорами, укладеними з кожним власником.