Сучасна економіка (2005)

15.1. Доходи споживчого призначення як економічна категорія

Доходи — це сума, яка залишається після вирахування із грошової виручки витрат виробництва

Одна частина доходів спрямовується на придбання засобів виробництва (знарядь праці, машин, верстатів, виробничого устаткування, сировини, напівфабрикатів, палива, електроенергії для потреб виробництва), тобто вона забезпечує продуктивне споживання, а друга — на особисте споживання людей, це так звані доходи споживчого призначення. Вони виконують функцію відтворення робочої сили, задовольняють особисті потреби людини, витрачаються на придбання засобів особистого споживання. Доходи споживчого призначення відносять до витрат підприємства, вони є частиною знову створеної вартості продукції або послуг. Доходи споживчого призначення с мотивом економічної діяльності людей.

Основні ознаки доходів споживчого призначення зображено на рис. 105.За радянських часів до доходів споживчого призначення було зневажливе ставлення. Прагнення людей до збільшення особистих доходів завдяки активному господарюванню називалося «споживацьким настроєм». Такі факти засуджувались як такі, що нібито заважають процесам суспільного виробництва, а природне прагнення людей до поліпшення матеріального добробуту прирівнювалося до антигромадської поведінки.