Сучасна економіка (2005)

15.2. Система доходів споживчого призначення

В умовах ринкової економіки існує система доходів споживчого призначення, яка складається з:

доходів, що залежать від трудової та підприємницької діяльності: заробітна плата тих, хто працює за наймом, особисті доходи працівників від реалізації продукції колективних підприємств, доходи від індивідуальної трудової діяльності, підсобного господарства, кооперативної діяльності тощо; доходів, які безпосередньо не залежать від результатів праці. Це суспільні та благодійні фонди споживання. Кошти з цих фондів можуть надходити населенню у вигляді грошових виплат через бюджет, а також через соціальні фонди підприємств і організацій у вигляді грошових виплат і безоплатних послуг, натуральної видачі, благодійної допомоги, різних пільг; доходів від власності: дивіденди від акцій, відсотки за майновим паєм, вкладеним у підприємство, відсотки за вкладами до ощадного та інших банків. Власники земельних паїв можуть здавати їх в оренду й отримувати за це орендну плату. Систему доходів споживчого призначення наведено на рис. 106.