Сучасна економіка (2005)

15.4. Національний рівень заробітної плати

Вартість робочої сили не є однаковою для всіх країн, існує національний рівень заробітної плати, який залежить від багатьох чинників (рис. 108).На величину вартості робочої сили насамперед впливає суспільна продуктивність праці. Там де вона вища, валовий національний продукт на душу населення більший. У таких країнах потреби людини більш високі, відповідно і ціна праці вища.

У кожній країні існує свій рівень інтенсивності праці. Праця з інтенсивністю, нижчою за середню, потребує для виробництва певного товару більше часу, ніж суспільно необхідно в цій країні, і тому не є працею нормальної якості. Більш висока вартість робочої сили у розвинених країнах пояснюється більшими витратами на навчання працівника, оскільки науково-технічний прогрес потребує висококваліфікованої освіченої робочої сили.