Сучасна економіка (2005)

15.5. Заробітна плата як об'єкт конкуренції на ринку праці

В умовах ринкової економіки існує конкуренція на ринку праці. Робочі місця неоднакові за умовами праці: одні з них є престижними, привабливими, інші пов'язані з виконанням брудної роботи, шкідливої для здоров'я, нервовим напруженням, обов'язками, що розумово і фізично виснажують людину. Деякі роботи пов'язані з високою інтенсивністю праці, виконуються в нічний час або передбачають необхідність поїздок, що незручно для певної категорії населення (наприклад, для жінок, які мають дітей). Існують робочі місця, робота на яких не потребує особливих зусиль, напруження, високої відповідальності.

Конкуренція на ринку праці впливає на заробітну плату через зміни співвідношення між попитом і пропозицією на робочу силу.

Існують дві тенденції щодо рівня заробітної плати: його підвищення і зниження (рис. 109).Перша тенденція виявляється тоді, коли діють чинники, що впливають на зростання попиту на робочу силу. В умовах конкуренції більшим попитом користується робоча сила тих, хто має високий рівень знань, значний досвід роботи, вміє виконувати складну роботу, застосовує творчий підхід до неї. Інакше кажучи, в конкурентній боротьбі перемагає той, хто пропонує порівняно з іншими якісну робочу силу. Іноді такі робочі місця працівники отримують за конкурсом.