Сучасна економіка (2005)

15.10. Форми і системи заробітної плати

Заробітна плата існує у двох формах: відрядній і погодинній. У свою чергу, кожна з них представлена відповідною системою (рис. 112).Відрядна форма заробітної плати застосовується переважно тоді, коли за відповідного рівня механізації виробництва результат діяльності значною мірою залежить від інтенсивності праці робітників. Результати праці виражають у кількості продукції або кількості операцій.

За відрядної форми оплати праці зростає частка відрядно-преміальної. У будівництві широко використовують акордну оплату праці.

Відрядно-прогресивну оплату застосовують там, де потрібні стимули для підвищення інтенсивності праці (наприклад, упроваджують розцінки залежно від ступеня виконання прогресивних норм виробітку).

Комплексна механізація та автоматизація виробництва зумовлюють широке використання погодинної форми заробітної плати. При цьому частка простої погодинної оплати знижується, а частка погодинно-преміальної — зростає.