Сучасна економіка (2005)

15.11. Тарифна система

В Україні існує тарифна система, яка включає тарифні ставки, тарифні сітки, тарифно-кваліфікаційні довідники (рис. 113).Тарифна система регулює основну частину заробітної плати.

У процесі розвитку економіки відбуваються зміни в організації заробітної плати. Шляхи вдосконалення тарифної системи зображено на рис. 114.Нормативний метод утворення фонду заробітної плати

В умовах ринкової економіки для підприємств державного сектору (насамперед підприємств оборонно-промислового комплексу) важливого значення набуває питання формування фонду заробітної плати. Перевага надається нормативному методу утворення фонду заробітної плати залежно від способу вимірювання продукції (робіт, послуг), що виробляється на підприємстві (рис. 115).Залежно від варіанта нормативного методу фонд заробітної плати розраховують за формулами

Ф31=Н310П;

Фз2=Бф.з + Н32,

де Ф3., Фз2 — фонд заробітної плати, обчислений за нормативним методом (відповідно варіант І і II); Н3і — норматив заробітної плати на одиницю продукції (робіт, послуг) (варіант І); Н3 — сума збільшення (або зменшення) фонду заробітної плати залежно від нормативу за кожний відсоток приросту (або зменшення) обсягу продукції (варіант II); Бф3 — базовий фонд заробітної плати, що є фондом заробітної плати відповідно до звіту за попередній рік; Оп — оплата праці.

В умовах переходу до ринкової економіки формується нова система оплати праці.

Основні напрями формування нової системи праці наведено на рис. 116. Нова система оплати праці має підвищити її стимулюючу роль у забезпеченні високопродуктивної праці, бути гарантією соціального захисту працівників.