Сучасна економіка (2005)

16.1. Фінанси як економічна категорія

Слово «фінанси» у перекладі з французької означає «доход».

Фінанси — це сукупність економічних відносин, пов'язаних з утворенням, розподілом і використанням грошових коштів у господарстві країни

Основну функцію, специфічні ознаки, форми існування і місце фінансів в економіці наведено на рис. 124.Іноді до фінансів відносять всі грошові відносини. Проте грошові відносини і фінанси — це не тотожні поняття. До сфери фінансів належать, по-перше, грошові відносини, які виражають відносини між суспільством в особі держави, з одного боку, і підприємствами та організаціями — з другого, а також грошові відносини підприємств і організацій між собою; по-друге, грошові відносини, які перебувають під контролем центрального банку (в Україні — Національного банку).