Сучасна економіка (2005)

16.2. Система фінансових відносин в Україні

Для того щоб зрозуміти сутність фінансових відносин, потрібно розглянути їх види і суб'єкти.

Суб'єктами фінансових відносин є держава, державні органи різних рівнів управління, підприємство, його структурні підрозділи, громадські організації, члени суспільства.

Види фінансових відносин характеризують суть відносин між суб'єктами. Часто вони набувають форми платежів, відрахувань до фондів, розподілу доходів, різних податків, пільг тощо.

Фінансова система має свої особливості залежно від країни. Вони зумовлюються економічними відносинами, що панують у країні, зміни в яких миттєво відбиваються на фінансах.

Система суб'єктів і видів фінансових відносин в Україні досить складна (табл. 3).