Сучасна економіка (2005)

16.7. Сутність і функції податків

Податки — це обов'язкові відрахування до державного і місцевих бюджетів юридичними і фізичними особами

Це важлива складова фінансової системи. За допомогою податків формуються фінансові ресурси держави.

Податкова система регламентується відповідними законодавчими актами, які встановлюють конкретні методи і правила стягнення податків.

Податки виконують такі функції:

фіскальну — створення державної скарбниці для забезпечення існування держави та її установ, органів тощо;

перерозподільну — податки є важливим інструментом розподілу і перерозподілу фінансових ресурсів;

стимулюючу — вилучення податків впливає на активізацію трудової і виробничої діяльності, краще використання основних виробничих фондів, стимулювання тих чи інших галузей виробництва завдяки створенню податкових пільг використання податковій пільг сприяє розвитку підприємницької діяльності, закріпленню кадрів в окремих галузях господарства. Здійснення митної політики спрямоване на збереження національного виробника та активізацію його виробничої діяльності. Структуру податкової системи наведено на рис. 133.