Сучасна економіка (2005)

16.8. Види податків

Кожна країна має свою податкову систему, проте існують три основні групи податків, які є спільними для всіх країн: за встановленням, за місцем їх використання і за принципами їх встановлення (рис. 134).Залежно від встановлення їх ставок податки поділяють на пропорційні — ґрунтуються на твердих ставках, які встановлюють па однаковий у відсотковому відношенні до об'єкта податку доход без урахування диференціації величини; прогресивні — величина ставок залежить від зростання доходу; регресивні — передбачають зниження величини ставки податку зі зростанням доходу.

З місцем використання податки класифікують на загальні, специфічні і місцеві. Загальні податки використовують на фінансування поточних і капітальних вкладень з державного бюджету. Специфічні податки мають

цільове призначення (наприклад, відрахування на соціальне страхування). Місцеві податки стягуються лише в межах певної території. До них належать ринковий збір, плата за паркування машин, готельний збір, податок з реклами тощо.

За принципами встановлення податки поділяють на прямі та непрямі. Прямі податки стягують із доходів або майна юридичних і фізичних осіб. До них належать податок на прибуток підприємств або організацій, прибутковий податок із громадян, податок на нерухоме майно. Непрямі податки — це надбавки до ціни товару або тарифу па послуги.