Сучасна економіка (2005)

17.3. Теорія «довгих хвиль» в економіці

Крім «середніх» і «коротких хвиль» для економіки характерні ще «довгі хвилі», які відомі вченим вже понад 100 років. Заслуга у створенні теорії «довгих хвиль» належить М. Д. Кондратьеву. На його честь ця теорія названа «цикл Кондратьева».

Матеріальною основою «довгих хвиль» в економіці є структурне оновлення технології виробництва, що означає перехід до нових технологічних принципів.

Установлено, що технічний прогрес розвивається хвилеподібно з циклічністю 50—60 років. На думку вчених, починаючи з XVIII ст. відбулося 5 великих циклів. їх хронологію і характеристику наведено на рис. 144.Важливою ознакою великих циклів є їх інтернаціоналізація. Зародившись у найпередовіших у технологічному відношенні та найсприятливіших для інноваційних перетворень економічних системах, вони поступово поширюються на інші господарські структури. З утворенням цілісної системи світового господарства часовий проміжок процесу інтернаціоналізації великих циклів зменшується. Це дає ключ до розуміння особливостей економічного розвитку постсоціалістичних країн в останнє десятиріччя. Глибина кризових потрясінь в економіці цих країн зумовлена не лише трансформацією адміністративної системи господарювання в ринкову, а й потребою в докорінному технологічному переоснащенні виробництва.