Сучасна економіка (2005)

17.4. Безробіття в умовах ринкової економіки

Поняття «безробітний» сьогодні має зовсім інше тлумачення, ніж за часів адміністративно-командної економіки. Основні ознаки безробітного в умовах ринкової економіки наведено на рис. 145.По-перше, визнається свобода праці. Згідно зі cт. 43 Конституції України використання примусової праці заборонено. Не вважається примусовою працею військова або альтернативна (невійськова) служба, а також робота або служба, яку особа виконує за вироком суду або відповідно до законів про воєнний і надзвичайний стан.

В умовах ринкової економіки кожна людина має право обирати спосіб добування життєвих засобів (за винятком заборонених чинним законодавством) згідно зі своїми здібностями. Кожен громадянин має право на працю, що передбачає можливість заробляти на життя працею, яку він обирає або на яку вільно погоджується (cт. 43 Конституції України).

По-друге, безробіття в ринкових умовах не можна вважати випадковим або тимчасовим явищем. Воно зумовлене дією дуже жорстких економічних законів. Будь-яке підприємство, якщо воно малорентабельне або зовсім нерентабельне, не може розраховувати, як це було за часів адміністративно-командної економіки, на дотації з боку держави. Воно неминуче стає банкрутом, якщо триматиме зайву робочу силу без економічної потреби для виробництва. Конкурентна боротьба змушує весь час шукати способи скорочення витрат не тільки уречевленої, а й живої праці.

В умовах ринкової економіки держава не мас можливості зберігати певну кількість робочих місць і визначений (хоч і мізерний) рівень заробітної плати незалежно від ставлення людини до праці.

По-третє, ринкова економіка усуває явище «соціального утриманства», коли трудові колективи існували за рахунок тих підприємств, які працювали прибутково. В умовах ринку підприємства, які не можуть забезпечити рентабельну роботу, ліквідуються, а їх працівники стають безробітними. Економічні наслідки цього процесу значно менші, ніж від утриманства.

По-четверте, в умовах ринкової економіки існує багато видів безробіття, які виникають унаслідок різних причин. Існують також державні гарантії забезпечення зайнятості населення, працює державна служба зайнятості.