Сучасна економіка (2005)

17.5. Види безробіття

Основні види безробіття наведено на рис. 146.Фрикційне безробіття пов'язане з тим, що людина звільняється з роботи внаслідок переїзду на інше місце проживання, незадоволення попередньою роботою, зміни спеціальності (наприклад, працівник без відриву від виробництва закінчив навчальний заклад, здобув нову професію), переходу на іншу роботу з кращими умовами і вищою заробітною платою.

Цей вид безробіття здебільшого притаманний населенню великих міст, де існує багато можливостей для зміни роботи.

Технологічне безробіття іноді ще називають структурним. Воно зумовлене науково-технічним прогресом, який призводить до відмирання деяких професій, водночас з'являються нові. Отже, змінюється структура виробничих кадрів.

Технологічне безробіття має примусовий характер, часто потребує додаткового навчання. Тривалість безробіття, як правило, відповідає часу навчання новій професії.

Циклічне безробіття виникає внаслідок спаду виробництва, тобто зумовлене кризою надвиробництва. Під час цієї фази багато підприємств припиняють свою роботу, а штат працівників скорочується. Особливість такого безробіття є те, що воно зазнає циклічного розвитку: через певні проміжки часу спади замінюються піднесенням.

Приховане безробіття особливо характерне для сільського населення. Його назва зумовлена тим, що воно приховується ілюзорною зайнятістю в сільському господарстві. Клаптик землі, малопродуктивне, майже натуральне господарство не забезпечують людині засобів існування впродовж року. Селяни змушені шукати роботу на стороні: найматися до заможних землевласників, працювати в сезонних будівельних бригадах, займатися дрібним кустарним промислом, надавати різні послуги, що мають, як правило, нерегулярний характер.

Приховане безробіття існує і в містах. Воно приховується тим, що працівники мають неповний робочий день або перебувають у неоплачуваній відпустці.

Застійне безробіття зумовлене тривалою відсутністю роботи. Це призводить до того, що деякі люди втрачають кваліфікацію і навіть бажання регулярно працювати. Вони живуть за рахунок випадкових заробітків чи допомоги інших людей або благодійних організацій. Дехто з них поповнює криміналітет, а також ряди так званих люмпенів і осіб без певного місця проживання (бомжів).

Визначення рівня безробіття

У західній економічній літературі економічно активне населення іноді називають сукупною робочою силою суспільства. По суті, це частина працездатних громадян, які пропонують свою робочу силу для виробництва товарів і послуг. їх слід відрізняти від економічно неактивного населення. До неї належать категорії населення, що не входять до складу робочої сили. Це учні, студенти, пенсіонери (за віком та з інших причин), особи, які ведуть домашнє господарство, ті, хто не має потреби в роботі.

В Україні явище відкритого безробіття зафіксоване з початком ринкових реформ.

Запобігання масовому безробіттю, забезпечення найефективнішого використання трудових ресурсів потребує реалізації політики зайнятості населення.