Сучасна економіка (2005)

17.12. Типи інфляції

В економічній літературі розрізняють два типи інфляції — попиту і пропозиції.

Інфляція попиту має місце в тому випадку, коли грошові доходи населення і фірм зростають швидше, ніж реальний обсяг товарів і послуг. Подібна ситуація на ринку може бути спричинена, по-перше, державою — через непередбачувані військові та соціальні замовлення, по-друге, підприємцями, які штучно підвищують попит на товари.

За таких умов економіка буде близькою до повної зайнятості і завантаженості виробничих потужностей. Зростання доходів населення, фірм і держави сприятиме збільшенню сукупного попиту, а отже, і зростанню цін.

Інфляція пропозиції — це зростання цін, зумовлене збільшенням витрат виробництва в умовах недовикористання виробничих ресурсів, а отже, скорочення сукупної пропозиції. Головними причинами зростання витрат є збільшення номінальної заробітної плати і цін на сировину та електроносії.

Чинники інфляції наведено на рис. 152.