Фінансова діяльність підприємства (2000)

5.6. Оперативний контроль за надходженням виручки від реалізації

Виручка від реалізації продукції є основним джерелом коштів підприємства, тому фінансова служба зобов'язана забезпечити повне й рівномірне надходження її від покупців. Це потребує встановлення фінансового контролю за ритмічністю виробництва, дотриманням графіка відвантаження готової продукції, одержанням платіжних документів, своєчасним переданням їх покупцям або в банк — залежно від форми розрахунків, які встановлені в договорах.

Для організації цієї роботи фінансовій службі важливо налагодити постійні організаційно-інформаційні контакти з виробничими і функціональними підрозділами підприємства, передусім — з плановим, виробничим відділами і з відділом збуту. Від планового відділу фінансова служба одержує щомісячні плани випуску товарної продукції за вартістю і в номенклатурі, у виробничому відділі черпає інформацію про докладні графіки випуску продукції. На багатьох підприємствах такі графіки складаються після узгодження з фінансовою службою, яка на цьому етапі виробничого планування може вплинути на збільшення обсягу реалізації (враховуючи такі фактори, як ціни на ту чи іншу продукцію, фінансовий стан потенційних покупців, форми розрахунків з ними, наявність на складах підприємства понаднормативних перехідних запасів окремих видів продукції тощо).

Графіки відвантаження продукції відділ збуту обов'язково узгоджує з фінансовим відділом. їх складають на основі графіків випуску кожного найменування продукції, договорів на поставку (або договорів на закупівлю за державні кошти).

Для контролю за ходом реалізації продукції фінансовий відділ одержує від відповідних підрозділів дані про фактичний випуск і відвантаження продукції.

Процес надходження виручки від реалізації значною мірою залежить від своєчасного і правильного оформлення платіжно-розрахункових документів, які пред'являються покупцям. За це повністю відповідає фінансовий відділ підприємства. Особливо ускладнюється ця робота з переходом на форми розрахунків, пов'язані з попередньою оплатою продукції. Фінансова служба повинна своєчасно вислати покупцям рахунки-фактури або платіжні вимоги-доручення для попередньої оплати коштів під передбачені угодами поставки, а після фактичного отримання коштів на поточний рахунок проконтролювати факт відвантаження (відпуску) і дотримання усіх умов договору поставки.

Якщо відвантаження продукції відбувається без дотримання умов обов'язкової попередньої оплати, дуже важливо мати у фінансовому відділі певну систему контролю за ходом надходження коштів від платників і прийняття відповідних заходів до порушників платіжної дисципліни. Ця робота координується з юридичною службою підприємства, бо нерідко виникає потреба вести претензійне листування з покупцями, готувати документи до господарського суду, в тому числі у разі необхідності підприємству виступати як позивачеві у справах про банкрутство своїх партнерів.

Маючи оперативно-планову інформацію стосовно виробництва й відвантаження продукції та використовуючи дані про надходження коштів на банківський рахунок (виписки банку підприємство одержує щоденно), фінансовий відділ підприємства організовує оперативний облік і контроль за процесом реалізації продукції. Форми такого обліку та оперативного контролю (журнали, таблиці, машинограми) мають давати відповіді принаймні на такі запитання:

яким є становище з надходженням виручки на той чи інший день;

якими є в розпорядженні підприємства реальні заділи для майбутнього надходження виручки;

з вини яких підрозділів і служб підприємства відбувається відставання від намічених планів реалізації продукції і надходження виручки.

Досить зручна форма журналу щоденного контролю за надходженням виручки від реалізації продукції промислового підприємства наводиться нижче.

Журнал контролю за надходженням виручки від реалізації за липень 2001 р. (у тис. грн., без ПДВ і акцизного збору)

Плановий випуск продукції за один робочий день 4,50

Плановий обсяг виручки від реалізації продукції за один 4,60 робочий день

Дані, що містяться в такому журналі, досить повно характеризують стан виконання підприємством намічених планів реалізації і надходження виручки від реалізації продукції. У нашому прикладі в першій декаді липня на підприємстві простежується відставання від плану (план реалізації 4,60 * 7 = 32,20 тис. грн., фактично виручка від реалізації склала 29,50 тис. грн.), рівень виконання плану виручки від реалізації за першу декаду становить 91,6 відсотка при виконанні плану випуску продукції лише на 76,9 відсотка (фактичний випуск склав 24,22 тис. грн. при плановому 31,50 тис. грн.). Майже щоденно не виконувався графік відвантаження продукції, хоча на підприємстві накопичилося досить багато понаднормативних запасів готових виробів. Обсяг надходження виручки від реалізації більший, ніж випуск продукції, головним чином за рахунок деякого зменшення заборгованості покупців за попередні поставки. Якщо підприємству не вдасться в наступні дні місяця вийти на планові обсяги випуску й відвантаження продукції, місячний план надходження виручки від реалізації буде зірваний. Певні резерви, крім того, підприємство має у зв'язку з можливістю активізувати роботу щодо стягнення прострочених боргів покупців. Про все це фінансовий відділ має своєчасно інформувати керівництво підприємства для вжиття відповідних заходів.