Фінансова діяльність підприємства (2000)

9.3. Планування і фінансування приросту нормативу власних оборотних коштів

Потреба підприємств у власних оборотних коштах може збільшуватися як у зв'язку зі зростанням обсягів виробництва, так і з інших причин, які викликають необхідність збільшення нормованих запасів і витрат. Це і зміни в асортименті продукції, і зміни в умовах постачання, відвантаження готових виробів, розрахунків та ін.

В умовах значних темпів інфляції потреба підприємств в оборотних коштах постійно зростає у зв'язку зі зростанням цін на матеріальні ресурси, планові запаси яких підприємства мають створювати. Саме цей чинник за нинішніх умов функціонування економіки в Україні найбільшою мірою спричиняє хронічний брак оборотних коштів на підприємствах і їх тяжкий фінансовий стан. Законодавство України дозволяє підприємствам усіх форм власності проводити переоцінку залишків товарно-матеріальний цінностей на початок кожного місяця за умови зміни цін на виробничі та інші запаси товарів і матеріалів зі спрямуванням сум дооцінки, одержаної від реалізації готової продукції, на поповнення своїх оборотних коштів. Така переоцінка проводиться за цінами, що склалися у розрахунках з постачальниками на кінець попереднього місяця. Але в умовах чинної системи оподаткування прибутку це аж ніяк не вирішує проблему забезпечення підприємств власними оборотними коштами".

Приростом нормативу власних оборотних коштів називається різниця між нормативом, розрахованим на кінець планового року, і нормативом на початок року.

Додаткова потреба у власних оборотних коштах найчастіше покривається за рахунок власних фінансових ресурсів підприємств, насамперед — за рахунок прибутку, частина якого в порядку розподілення прибутку направляється у статутний капітал на приріст нормативу власних оборотних коштів. Крім того, як джерела власних фінансових ресурсів, що можуть направлятися на приріст нормативу, використовується надлишок оборотних коштів у порівнянні з нормативом, якщо він є на початок року. У державних підприємств в окремих випадках джерелами приросту нормативів оборотних коштів можуть бути кошти, які вони одержують у порядку внутрішньогалузевого перерозподілу фінансових ресурсів, або асигнування з державного бюджету.

Господарські товариства недержавних форм власності можуть збільшувати нормативи оборотних коштів за рахунок тих коштів, які призначені на зростання статутних капіталів.

Якщо підприємство не знаходить коштів для фінансування приросту нормативу, це призводить до виникнення нестачі оборотних коштів і погіршує фінансовий стан, платоспроможність підприємства. Найчастіше таке трапляється в разі невиконання намічених планів одержання прибутку. За збиткової діяльності відбувається зменшення ("проїдання") власних оборотних коштів підприємства.