Статистика праці

2.1. РОЛЬ МІЖНАРОДНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРАЦІ

країнам Центральної та Східної Європи та колишнього СРСР під час перегляду та реформування їх систем статистики праці з метою задоволення потреб, що виникають у процесі переходу до ринкової економіки.

Спільний семінар ООН/МОП: «Економічна статистика в переписах населення та житла, в обстеженнях домашніх господарств» (Москва, листопад 1990 р. ), заклав фундамент майбутніх змін у країнах перехідного періоду як з точки зору статистичного мислення взагалі, так і підходів до методології збирання та аналізу статистичних даних.

Цей семінар, а також Міжнародна конференція МОП: «Перебудова статистики праці в країнах перехідного періоду: перші результати та нові завдання» (Мінськ, 31 серпня—2 вересня 1994 р.) стали двома значними міжнародними подіями, що підштовхнули розвиток нових національних систем статистики праці в країнах перехідного періоду. Конференцію було організовано Міжнародною організацією праці спільно з Міністерством праці та соціального захисту і Міністерством статистики та аналізу Республіки Білорусь у рамках всесвітніх ювілейних заходів до 75-ї річниці створення МОП та 50-ї річниці від дня прийняття «Філадельфійської декларації».

У поточний період програма МОП з технічної допомоги та співробітництва в галузі статистики праці поширюється на такі 27 країн:

Центральна та Східна Європа: Албанія, Болгарія, Боснія та Герцеговина, Угорщина, Македонія, Польща, Румунія, Словаччина, Словенія, Хорватія, Чеська Республіка.

Колишній СРСР: Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Казахстан, Киргизстан, Латвія, Литва, Молдова, Російська Федерація, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан, Україна, Естонія.

Інші регіони: Монголія.

Програма запроваджується за такими напрямами статистики праці: а) статистика робочої сили (зайнятість, безробіття та неповна зайнятість, зайнятість у неформальному секторі); б) статистика заробітної плати та вартості витрат на робочу силу; в) класифікації занять і статусу в зайнятості.

Головне завдання допомоги МОП полягає у сприянні країнам перехідного періоду в справах запровадження міжнародно визнаних концепцій та визначень, перегляду національних систем статистики праці та впровадження методів збирання даних, що базуються на вибіркових обстеженнях домашніх господарств і підприємств/одиниць виробничої діяльності, а також створення нових національних класифікацій, побудованих на базі міжнародної стандартної класифікації занять (МСКЗ-88) і Міжнародної класифікації статусу в зайнятості (МКСЗ-93).

Основні форми технічної допомоги такі:

Направлення спеціалістів для організації співробітництва та/або надання консультативної допомоги з конкретних питань.

Національні, регіональні та міжнародні семінари для статистиків і економістів праці.

Організація індивідуального короткотермінового навчання в статистичних органах країн Заходу.

Підготовка методологічних та технічних посібників з міжнародних визначень і методів збирання статистичних даних.

Навчання спеціалістів на спеціальних курсах МОП, організованих за різними напрямами статистики праці.

Однією з пріоритетних форм сприяння перебудові статистики є переклад відповідної методологічної документації МОП на мови країн перехідного періоду.

З 1989 р. і дотепер Бюро статистики МОП влаштувало 12 регіональних семінарів і робочих зустрічей, взяло участь в організації та проведенні 20 семінарів спільно з іншими міжнародними організаціями, провело близько 80 консультативних місій та прийняло спеціалістів з 20 країн перехідного періоду, які відвідали Бюро з метою ознайомлення з його роботою або короткотермінового навчання. Аби вдосконалити загальну координацію допомоги й упровадження концепцій та визначень у країнах Центральної і Східної Європи та колишнього СРСР, МОП тісно співпрацювала з Євростатом і Керівним комітетом з координації технічної допомоги в галузі статистики країнам колишнього СРСР, брала участь у роботі міжнародних зустрічей, семінарів та нарад, де йшлося про проблеми статистики праці.

Слід зазначити, що навчання статистиків уважається МОП одним з головних напрямів технічної допомоги. З огляду на це, в період з вересня 1992 р. до листопада 1994 р. Бюро статистики МОП влаштувало й провело три тижневих навчальних семінари, присвячених проблемі «Статистика праці в інформаційних системах для соціальної політики в країнах з ринковою економікою», що відбулися в м. Вільнюс, Литва (для спеціалістів з Естонії, Латвії та Литви), у м. Одеса, Україна (для спеціалістів з Білорусі, Молдови, Російської Федерації та України), а також в м. Алмати, Казахстан (для спеціалістів з Азербайджану, Казахстану, Киргизстану, Монголії, Таджикистану та Узбекистану). У вересні 1994 р. МОП влаштувала в м. Анкара спільно з Державним інститутом статистики Туреччини, 4-тижневий курс навчання зі статистики праці для статистиків з Албанії, Вірменії, Азербайджану, Грузії, Казахстану, Киргизстану, Таджикистану, Туркменістану та Узбекистану. У вересні/жовтні 1996 р. спеціалісти Бюро статистики МОП підготували та прочитали курс лекцій зі статистики робочої сили в рамках десятиденного курсу навчання статистиків праці, організованого в м. Братислава, Словаччина, спільно з ЄЕК ООН, за фінансової підтримки Регіонального відділення ПРООН для країн Центральної та Східної Європи і колишнього СРСР (для фахівців з 12 країн Центральної та Східної Європи, а також Латвії, Литви й Естонії). У вересні 1998 р. подібний курс навчання було організовано в м. Києві для фахівців з 12 країн-членів СНД, під час якого також пройшли навчання спеціалісти з Латвії, Литви та Естонії.

Загалом Бюро статистики МОП змогло охопити влаштованими ним програмами навчання всі 27 країн перехідного періоду, за якими пройшли навчання близько 300 спеціалістів.

Крім зазначеної вище програми навчання, Бюро надавало консультативну допомогу за такими напрямами статистики праці:

Обстеження робочої сили.

Класифікація осіб, що перебувають у тривалій неоплачуваній відпустці.

Статистика заробітної плати та вартості витрат на робочу силу.

Побудова нових національних класифікацій занять.

Обстеження робочої сили. Експерти МОП здійснили консультативні місії до таких країн: Росії (двічі в 1992 р. з метою підготовки до пілотного обстеження робочої сили та в 1993 р. з метою проведення великомасштабного ОРС); України: слід зазначити, що в рамках Меморандуму про співробітництво, підписаного між Бюро статистики МОП, Держкомстатом і Міністерством праці та соціальної політики України в листопаді 1991 р., від часу підписання Меморандуму до 1998 р. включно, фахівці МОП 15 разів відвідали відповідні статистичні служби цієї країни та надали практичну допомогу за такими напрямами: підготовка, проведення й удосконалення ОРС; підготовка і проведення обстеження зайнятості в неформальному секторі; підготовка та проведення обстеження з питань трудової участі дітей та підлітків; Болгарії (грудень 1991 р., липень і жовтень 1992 р., квітень 1993 р. і лютий 1994 р.); Словенії (жовтень 1993 р.); Азербайджану (листопад 1993 р. і 1994 р.); Білорусі (листопад 1993 р., вересень 1994 р. і червень 1995 р. з метою підготовки та тестування пілотного ОРС); Естонії (лютий, жовтень 1995 р., а також травень 1998 р.); Казахстану (березень і червень 1994 р. з метою вивчення можливості проведення пілотного ОРС); Латвії (лютий і жовтень 1995 р. з метою підготовки до пілотного та великомасштабного ОРС); Македонії (1996—1998 рр.), Молдови (лютий 1993 р. з метою підготовки до пілотного ОРС); Хорватії (червень 1995 р.). Крім цього, для спеціалістів з Росії та України було організовано курс практичного навчання з планування, підготовки та проведення ОРС у національних статистичних службах Норвегії (1991 р.) та Німеччини (1991 р. і 1992 р.), для спеціалістів з Грузії з цих же питань — у Бюро статистики праці США (1997 р. і 1998 р.), а також навчання для спеціалістів з України з питань проведення обстеження зайнятості в неформальному секторі — у Національному інституті географії та статистики Бразилії (1997 р.)

Класифікація осіб, що перебувають у тривалій неоплачуваній відпустці. У 1993 р. МОП уклала договір з експертом з Чеської Республіки на проведення дослідження з метою з’ясування статусу та національної практики країн Центральної та Східної Європи і колишнього СРСР щодо підходу до тлумачення окремих показників зайнятості та безробіття, зокрема, до врахування осіб, що перебувають у таких відпустках:

а) відпустка для догляду за дитиною (для матері або батька);

б) навчальна відпустка;

в) неоплачувана відпустка з ініціативи працівника;

г) неоплачувана відпустка з ініціативи адміністрації.

З урахуванням висновків експерта МОП, а також наступної роботи, проведеної фахівцями Бюро статистики МОП, було скликано спільну нараду під назвою «Статистичний облік осіб, що перебувають у тривалих відпустках різного виду, з огляду на міжнародні визначення зайнятості та безробіття» (Прага, 15— 17 листопада 1995 р.). Нарада ухвалила ряд відповідних рекомендацій, що дали змогу проводити класифікацію осіб, які перебувають у тривалих відпустках, за статусом у зайнятості: «зайняті», «не повністю зайняті», «безробітні», «економічно неактивні». Рекомендації наради стисло викладені у відповідному розділі даної глави; повний текст рекомендацій опубліковано в «ILO Bulletin of Labour Statistics» (1996. — N 1). Рекомендації було остаточно затверджено на 16-й Міжнародній конференції статистиків праці (м. Женева, 6—15 жовтня 1998 р.) та опубліковано в «ILO Bulletin of Labour Statistics» (1999. — N 1).

Статистика заробітної плати та вартості витрат на робочу силу. У рамках цієї програми технічної допомоги Бюро статистики МОП провело, зокрема, семінар, під час якого йшлося про широке коло питань щодо створення нових систем статистики заробітної плати та вартості витрат на робочу силу, а також методи збирання даних, покладені в їх основу (Прага, листопад 1991 р.). Другий семінар на цю тему було влаштовано урядом Німеччини за участю МОП у Берліні (лютий 1993 р.). Бюро статистики МОП також брало участь у розробці обстежень вартості витрат на робочу силу в Словенії (вересень 1993 р.); Україні (травень 1993 р.); Казахстані (червень 1994 р.); та опосередковано в Росії, у співпраці з Інститутом статистики та економічних досліджень Франції (червень 1994 р.). Бюро статистики також надало допомогу під час організації обстеження гнучкості праці в Росії (вересень 1991 р.) та Україні (січень, березень 1994 р.). Для спеціалістів з України в жовтні 1993 р. було влаштовано тижневий курс практичного навчання з організації вибіркових обстежень підприємств/одиниць виробничої діяльності в Центральному бюро статистики Нідерландів і стислий курс статистики заробітної плати в Бюро статистики МОП (травень 1995 р.).

Класифікація занять. Участь МОП у сприянні розробленню та побудові нових класифікацій занять у країнах перехідного періоду полягала в організації таких заходів: семінар з адаптації Всесоюзного класифікатора професій до МСКЗ-88 (Москва, жовтень-листопад 1989 р.), влаштований спільно з Державним комітетом з питань праці СРСР; семінар, присвячений ролі національних класифікаторів професій країн Центральної та Східної Європи в перебудові економіки (грудень 1990 р. м. Женева). Це був перший широкий міжнародний форум, де закладено основні принципи розроблення міжнародних класифікацій занять у країнах перехідного періоду. На робочій зустрічі, організованій спільно Міждержавним комітетом статистики СНД та МОП (м. Москва, листопад 1995 р.), її учасники ухвалили резолюцію щодо структури та змісту МСКЗ-88 (версія СНД), а також механізму подальшої роботи щодо створення сумісних з нею національних класифікацій занять в окремих країнах—членах СНД. Крім цього, консультації щодо побудови нових класифікацій занять також проводилися для колишньої Чехословаччини (квітень 1991 р.), Угорщини (вересень 1992 р.), Болгарії (листопад 1992 р.), України (травень 1993 р.), Російської Федерації (травень 1993 р.), Словенії (листопад 1993 р. і листопад 1994 р.), Киргизстану (листопад 1993 р. і квітень 1994 р.) та Хорватії (листопад 1994 р.).

Укладено також угоди в рамках співробітництва з рядом інших країн перехідного періоду, включаючи Узбекистан (липень 1993 р.), Туркменістан (березень 1994 р.), Хорватію (березень 1994 р.), Македонію (червень 1994 р.), Вірменію (листопад 1994 р.), Таджикистан (грудень 1994 р.) і Грузію (березень 1996 р.). Спеціальна програмна подорож з метою підготовки програми співробітництва була здійснена в серпні 1996 р. до Боснії та Герцеговини.

Ці зусилля дали змогу МОП охопити своєю програмою технічної допомоги всі 26 країн перехідного періоду з Центральної та Східної Європи і колишнього СРСР, а також Монголію. Це, у поєднанні з рішучим настроєм національних органів статистики, дає можливість багатьом країнам перехідного періоду здобути перші конкретні результати перебудови систем статистики праці. Наприклад, як уже зазначалося, частина з них розпочала використовувати новий статистичний інструментарій та нові методи отримання даних, що застосовуються в країнах з ринковою економікою. Інші країни ухвалили Державні програми перебудови національних систем статистики праці, які відповідають вимогам перехідного періоду, а також здійснюють перегляд практики отримання статистичних даних з огляду на міжнародні рекомендації.

Слід підкреслити, що технічна допомога МОП сягнула стадії, коли основні проекти технічної допомоги в галузі статистики мають своєю остаточною метою вироблення конкретних статистичних даних. Утім, успіх та втілення цих проектів залежать від наявності значних донорських ресурсів і спроможності спеціалістів національних органів статистики країн перехідного періоду сприйняти весь масив інформації протягом відносно короткого терміну, відведеного для втілення подібних проектів.