Статистика праці

5.6. ДЖЕРЕЛА СТАТИСТИЧНИХ ДАНИХ З ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО ЧАСУ

Основною формою державної статистики про використання робочого часу є форми № 3-ПВ «Звіт про використання робочого часу». У формі наводяться відпрацьовані фактично за період з початку звітного року людино-години, а також відпрацьовані надурочно. Подаються невідпрацьовані людино-години з різних причин, з них тривалістю понад три місяці підряд. Вищеназвані надають за місяць, квартал, півріччя, дев’ять місяців, рік.