Статистика праці

6.3. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧОГО МІСЦЯ У ВАРТІСНОМУ ВИРАЗІ ТА МЕТОДИКА ЇХ РОЗРАХУНКУ

Ефективність функціонування робочих місць у часі визначається віддачею вартості продукції, виробленої на тому чи іншому робочому місці в процесі виробництва. Нами розроблена система показників статистичного аналізу використання робочих місць у вартісному виразі та методика їх розрахунку.

Середня віддача робочого місця (Q) або групи робочих місць у гривнях розраховується таким чином:

Запропонована система статистичної оцінки функціонування робочих місць у часі на промислових підприємствах сприяє: послідовній оптимізації робочих місць на підприємстві; максимальному отриманню продукції з кожного робочого місця; досягненню і дальшій підтримці збалансованості робочих місць і працюючих; максимальній мобілізації всіх резервів підприємства.