Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

3.4. Нові міждержавні класифікатори

Відповідно до чинного законодавства України вантажі переміщуються через митний кордон України під митним контролем і підлягають обов’язковому декларуванню митним органом, які здійснюють митний контроль і оформлення таких вантажів. Декларування здійснюється шляхом заяви за встановленою формою точних даних про мету переміщення через митний кордон України товарів та інших предметів і про самі товари й предмети, а також інших відомостей, які необхідні для митного оформлення. Уніфікованим документом, який містить необхідні відомості про товари та інші предмети, що переміщуються через митний кордон України в рамках експортно-імпортних операцій є вантажна митна декларація (ВМД).

При заповненні ВМД та веденні митної статистики зовнішньої торгівлі, а також для спрощення процедур обміну відповідною інформацією на міжнародному рівні в Україні з 1 березня 1995 р. (Наказ Державного митного комітету України від 16 лютого 1995 р. № 57) [17, с. 495–502] застосовуються класифікатори (табл. 3.4. – 3.7), розроблені на основі міжнародних документів.* Зазначені митні режими через відсутність на сьогодні підстав для їх поширення на території України не використовуються при митному оформленні вантажів до особливого на це розпорядження і застосовуються факультативно.