Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

4.2.3. Основні проектні методики

Методичне забезпечення технології SSADM утворене 13 методиками проектування АС, що тісно пов’язані між собою і з елементами ТПП. Їх коротку характеристику наведено в табл. 4.1.

Методики значно відрізняються за ступенем формалізації проектних процедур, що в них містяться. Наприклад, методика «Реляційний аналіз даних» жорстко формальна і може бути цілком автоматизована. Щодо деяких інших, то вони важко піддаються автоматизації, однак їх автори доклали максимум зусиль для того, аби чітко структурувати проектні процедури і формалізувати критерії оцінки якості результатів. Прикладами таких методик є «Визначення вимог до АС» і «Вибір варіантів».З метою залучення користувачів до процесу розробки цілий ряд методик базується на інтенсивному використанні зображень проектних рішень у графічній формі, що забезпечує достатню наочність і не потребує для розуміння їх суті спеціальної підготовки в галузі інформаційних технологій. Така форма, наприклад, лежить в основі методик «Моделювання інформаційних потоків», «Логічне моделювання даних», «Динамічне моделювання даних» та ін.

У межах ТПП використання окремих методик, наприклад «Вибір варіантів», обмежено однією технологічною стадією або навіть етапом. Однак через ітераційний характер розробки основних проектних документів більшість методик використовуються протягом кількох стадій. Методичне забезпечення технології SSADM відрізняється від відомих аналогів тим, що значно підвищує якість проектування. Ідеться про поняття «подія», яке, поряд з поняттями «дані» і «задача», займає в SSADM центральне місце. Введення до розгляду поняття «подія» дозволяє перенести прийняття проектних рішень з цих питань на стадію 3 і зафіксувати їх у проектних документах у досить загальному вигляді й у формі, зрозумілій користувачам, які таким чином можуть контролювати правильність рішень на змістовому рівні.

Крім того, якщо традиційні методи проектування зорієнтовані на зображення проекту майбутньої системи лише в просторі «дані» — «задачі», то технологія SSADM дає змогу розглядати проект ще в двох інших проекціях: «дані» — «події» і «події» — «задачі». Наявність цих двох допоміжних аспектів дозволяє розробникам вже на ранніх стадіях виявити приховані суперечності в проекті та усунути помилки ще до того, як їх могли б знайти за традиційного підходу.

Усі методики, що входять до складу технології SSADM, викладено досить детально, в доступній формі та забезпечено прикладами заповнення проектних документів.