Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

4.2.4. Перспективи розвитку технології SSADM

За час, що минув з 1990 р., коли було введено в дію четверту версію технології SSADM, у галузі програмної інженерії відбулися деякі зміни:

— набули поширення вдосконалені методи передпроектного обстеження організацій і раціоналізації їхньої діяльності;

— були створені й стали широко використовуватись інструментальні програмні засоби для розробки графічного інтерфейсу користувача, а також засоби для швидкого прототипування додатків;

— більш високого ступеня зрілості досягли об’єктно-орієнтовані методи розробки автоматизованих систем.

Усі ці нововведення, що потенційно дають змогу значно підвищити якість і продуктивність праці розробників АС, не знайшли свого відображення в четвертій версії SSADM; саме тому в середині 1995 р. було запроваджено вдосконалену версію 4.2. Ця версія була доповнена методикою, яка підтримує оцінювання реалізованості та передпроектне обстеження, а також вміщує конкретні рекомендації розробникам щодо виявлення вузьких місць в існуючій системі та складання каталогу вимог. Окрім того, дещо змінився ТПП. Зокрема, розробка форм вхідних і вихідних документів і процедур діалогу була повністю винесена на стадію 3 (у версії 4 логіку діалогів проектують на стадії 5, а деталі їх реалізації — на стадії 6). Це нововведення дало змогу ширше використовувати засоби проектування графічного інтерфейсу, а також зменшити кількість розроблюваних документів, прискоривши при цьому розробку АС.