Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

5.4. Стандартні повідомлення

Повідомлення — це набір сегментів у послідовності, яка задана в довіднику повідомлень. Повідомлення починається із заголовка повідомлення і закінчується кінцем повідомлення (службовими сегментами UNH і UNT).

Довідник повідомлень — це перелік ідентифікованих заданих повідомлень, які описані та мають найменування.

Кожному стандартному повідомленню надається ТИП — шестизначний ідентифікатор з латинських літер. Наприклад, INVOIС — рахунок, ORDERС — замовлення, CUSDEC — митна декларація. Цей ідентифікатор обов’язково вказується в службовому сегменті заголовка повідомлення UNH (елемент даних 0065 — an 6).

Крім того, стандартне повідомлення характеризується ще й статусом (0, 1 або 2):

— статус 0 — повідомлення, які пройшли стадію розробки;

— статус 1 — повідомлення, які отримали право на експериментальне використання;

— статус 2 — повідомлення, які рекомендуються для міжнародного застосування.

Статус повідомлення пов’язується з роком випуску; наприклад, експериментальне повідомлення (статус 1), опубліковане робочою групою WP4 у 1991 р., матиме номер випуску 911 (три цифри). Паспортні дані кожного повідомлення вказуються в довідниках UNSM у тому вигляді, у якому вони обов’язково повинні бути присутні в службовому сегменті UNH заголовка повідомлення.