Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

7.1.2. Організаційна структура

SWIFT є корпоративним товариством зі штаб-квартирою в Брюсселі (Бельгія). Товариство існує на кошти банків-учасників (за рахунок вступних внесків і щорічних платежів за повідомлення) і не має на меті одержувати прибутки. Кредитовий залишок за підсумками роботи за рік не розподіляється між членами SWIFT, а йде на розвиток і вдосконалення системи, на фінансування діяльності товариства, на збільшення резервного капіталу.

Мета товариства — забезпечення переваг для всіх його членів через вивчення, створення, використання і експлуатацію засобів, необхідних для швидкої й безпечної передачі по мережах телекомунікацій платіжних доручень як основи руху коштів на рахунках, а також банківських повідомлень будь-якого виду. Члени товариства водночас виступають власниками акцій. Акції розміщуються з урахуванням обсягу операцій, які здійснюються банком через мережу SWIFT. Чим більше повідомлень відправляє банк, тим більшу кількість акцій розподіляє йому Правління товариства.

Наприклад, банки США, обсяг операцій яких становить понад 9 млн. повідомлень на місяць, володіють більш як 18 % загального числа акцій (1990 р.). Акціонери збираються на щорічні збори (General Meeting), які є вищим органом SWIFT, для прийняття рішень (шляхом голосування) з питань розвитку товариства, внесення змін до статуту, обрання членів Правління, виконавчих директорів і з інших питань. Залежно від кількості акцій банки-члени SWIFT конкретної країни (або груп країн) висувають свого кандидата для обрання в Правління директорів SWIFT. Банки однієї країни, які володіють більш як 6 % загальної кількості акцій, можуть представити в Правління директорів SWIFT двох кандидатів. Якщо кількість акцій становить понад 1,5 % загальної кількості, може бути представлений один кандидат. При меншій кількості акцій (менше 1,5 %) країни можуть об’єднуватися для представлення в Правління директорів SWIFT свого кандидата.

Члени правління директорів SWIFT збираються кілька разів на рік на свої засідання і визначають найважливіші напрямки розвитку SWIFT, розглядають прийом нових членів, затверджують бюджет і вирішують інші питання. Виконання рішень, які приймає Правління директорів SWIFT, покладено на виконавчий комітет SWIFT.