Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

7.1.4. Переваги мережі

SWIFT пропонує членам і користувачам своєї системи пакет унікальних переваг:

— підвищення ефективності роботи банків за рахунок використання стандартизації і сучасних способів передачі інформації, які сприяють розвитку автоматизації та раціоналізації банківських процесів;

— надійність при передачі повідомлень, яка забезпечується побудовою мережі, спеціальним порядком передачі й прийому повідомлень, їх кодуванням;

— скорочення операційних витрат порівняно з телексним зв’язком. Наприклад, вартість одного стандартного повідомлення (до 325 символів) не залежить від відстані;

— зручний прямий доступ банків-членів SWIFT до своїх кореспондентів, відділень і філій в усьому світі. Повідомлення досягає свого адресата значно швидше, ніж телексне, за рахунок скорочення проміжних станів у мережі;

— використання стандартизованих повідомлень SWIFT дає змогу подолати мовні барьєри і звести до мінімуму різницю в практиці здійснення міжнародних банківських операцій;

— підвищення конкурентоспроможності банків-членів SWIFT за рахунок того, що міжнародний кредитний обіг усе більше концентрується на учасниках і користувачах SWIFT. Є надія на подальшу переорієнтацію існуючих кореспондентських відношень між банками на учасників SWIFT;

— безпека передачі, тобто захист від фальсифікацій, втрат банківської інформації.