Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

7.1.6. Ідентифікація учасників товариства

Для правильної доставки повідомлення по мережі SWIFT усі банки-учасники мають код-ідентифікатор (Bank Identifіer Code — BIC), який є адресою в системі SWIFT і має важливе значення для функціонування всієї системи. BIC — універсальний стандарт для ідентифікації банків у повідомленнях, які пересилаються по мережі телекомунікацій. Він базується на розробленій товариством SWIFT методології. У структурі коду виділяється чотири частини:

— чотиризначний код інституту (коротке унікальне позначення члена SWIFT);

— двозначний код країни за стандартом ISO;

— двозначний код місцезнаходження банку (місто, штат, тимчасова територія);

— код, який інформує користувача мережі про рівень доступу до неї всередині країни; для тих, хто не є членом товариства, літери «ВІС» інформують, що фінансова установа не має доступу до мережі (Branch Code).

Адресу можна розширити на три знаки для позначення відділень якого-небудь банку. ВІС-коди публікуються чотири рази на рік у збірці «ВІС Directory». Починаючи з 1976 р. збірка складається з чотирьох розділів: секція банків, географічна секція, секція адрес та інформаційний розділ, у яких відповідно до критерію здійснено сортування банківських установ.

За допомогою збірки користувач SWIFT може знайти необхідний банк-учасник системи з тим, щоб потім переслати йому повідомлення.