Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

7.1.7. Обробка повідомлень мережі

Повідомлення, які підлягають відправленню, готуються банком у відповідному форматі й вводяться в термінальне обладнання, підключене до системи SWIFT (термінал SWIFT). Така технологія дозволяє використовувати термінал SWIFT як простий телекс; вона характерна для некомп’ютеризованих банків з невеликим обсягом повідомлень, які вони відправляють і отримують. При цьому клієнт банку заповнює паперову форму для переказу коштів, а банківський службовець уводить дані з цієї форми в термінал системи з наступним відправленням банку-партнеру по SWIFT. У більшості банків повідомлення готуються за допомогою внутрішньобанківської ЕОМ, яка зв’язана з терміналом SWIFT каналами зв’язку і дає змогу без ручного втручання (з метою виключення помилки) передавати повідомлення в SWIFT. Повідомлення, які надходять зі SWIFT, також передаються на термінал SWIFT і далі без ручного втручання на внутрішньобанківський комп’ютер, де оброблюються для використання працівниками банку.

Необхідно зазначити, що SWIFT відповідає лише за доставку і зберігання повідомлень, які надходять у мережу, і зовсім не несе відповідальності за обробку повідомлень усередині банку. Отже, послуги SWIFT обмежені передачею і прийомом повідомлень, які надходять від учасників системи, і їх відправленням іншим учасникам за вказівкою відправника.