Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

7.2.4. Сприяння банкам з боку товариства

Банкам, що мають намір вступити до SWIFT або вже працюють в цьому середовищі, постійно надається допомога у вигляді публікацій, навчання і різних сервісних послуг.

SWIFT регулярно випускає документацію, призначену як для банків, що готуються до вступу, так і для діючих у системі. Це набір для користувачів (User Handbook Set), керівництво з імплементації (Implementation Guidelines), директорій (S.W.I.F.T. Directory), газета (S.W.I.F.T. Newsletter), брошури для навчання (Education Brochure). Важливе місце серед них займає набір книжок користувача, який надає всебічну інформацію про систему.

Навчання охоплює п’ять основних напрямків: стандартні курси, спеціалізовані курси, консультації, семінари, комп’ютерне навчання.

Спеціалізовані підрозділи в Нью-Йорку, Гонконгу, Лондоні та Ріо-де-Жанейро надають користувачам допомогу при неполадках у мережі, а також необхідну консультаційну допомогу в країні місця знаходження.

З метою найбільш повного задоволення потреб користувачів системи, а також розширення їхнього сервісного обслуговування товариство створило і є повним власником двох організацій: SWIFT Terminal Services (STS) i SWIFT Service Partners (SSP). STS було створено в 1980 р. з метою надання членам товариства максимальних переваг шляхом представлення їм закінчених програмно-технічних комплексів підключення до мережі телекомунікацій. Сьогодні вона володіє більш як 70 % ринку інтерфейсів.

SSP пропонує членам товариства спеціалізований набір послуг для окремих галузей використання системи.