Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

7.3.2. Навчання банківського персоналу

Навчання персоналу банку роботі в системі SWIFT має важливе значення і йому приділяється значна увага в усіх банках (що працюють і підключаються до системи). Це пояснюється тим, що система постійно розвивається і надає нові послуги користувачам, а також удосконалює систему стандартів і принципи роботи. Отже, навчання персоналу — постійний процес, який забезпечує використання всього потенціалу мережі та гарантує безпомилкову роботу. У банку, як правило, призначається відповідальний за навчання спеціалістів, який підтримує тісний контакт з Управлінням навчання SWIFT і організує процес навчання для всіх груп спеціалістів банку. Насамперед рекомендується пройти стандартні курси товариства з усіх видів операцій, з якими працює банк. Існує два методи організації такого навчання. Група спеціалістів банку може бути направлена на навчання в країну, де проводяться курси. Чисельність групи невелика, оскільки це пов’язано зі значними валютними витратами й лімітованою кількістю місць на таких курсах. У другому випадку інструктор SWIFT запрошується в банк для проведення курсу навчання з певної теми. Банк формує групу зі своїх спеціалістів, які здобувають знання на місці й мають змогу одразу їх застосувати. Придбання комплексу навчальних матеріалів на відеодисках визнано дорогим. Найбільш раціональним вважається придбання програм для стандартного набору персональної ЕОМ. У цьому разі банк одержує лише програмне забезпечення для наявної ПЕОМ. Крім того, якщо банк придбає комплекс термінального обладнання підключення, необхідно пройти курси з технічних засобів, обслуговування та програмного забезпечення, які організовує виробник термінального обладнання. Рекомендується здійснювати контроль за своєчасністю і повнотою навчання, що є однією з найважливіших умов успішної та безпомилкової роботи банку в такій жорстко стандартизованій системі, як SWIFT.