Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

7.3.3. Обробка інформації

Принципи побудови системи SWIFT створюють усі умови для автоматизованої обробки повідомлень, які надходять до мережі, а також генерування їх для відправлення в систему. Технологія роботи з повідомленнями залежить від існуючого рівня автоматизації робіт у банку. Термінальне обладнання ув’язують з банківською ЕОМ для передачі даних між комп’ютерами без ручного втручання. Для створення такої системи необхідно підготувати банківську систему автоматизації до «розуміння» кодів та ідентифікаторів, якими оперує SWIFT. Отже, потрібно переробити внутрішню систему кодування банківської інформації відповідно до стандартів ISO. Оскільки це досить трудомісткий процес для банків, які вже мають свою систему автоматизації, вони здійснюють поетапну імплементацію SWIFT у внутрішню систему автоматизації. На першому етапі такі банки використовують SWIFT як швидкодіючий продуктивний «телекс». Усі повідомлення, які надходять до мережі SWIFT, роздруковуються за конкретними виконавцями. Складнішою є процедура відправлення повідомлень, які повинні бути складені відповідно до жорстких правил стандартизації. Для забезпечення роботи спеціалістів у нових умовах стандартизації банки створюють так звані «бланки проміжних форм» з позначенням усіх обов’язкових і факультативних полів повідомлень і їх розшифровуванням. Після заповнення таку форму підписують спеціаліст і керівник і передають операторові для введення в термінальне обладнання підключення до SWIFT. Крім того, обов’язково розробляються інструкції для всіх груп спеціалістів, причетних до роботи в системі SWIFT.