Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

11.2.1. Система Teletrac

Користувач системи Teletrac має доступ до поточної інформації з котировок понад 1500 інструментів фінансового, товарного та фондового ринків. Відповідно до своїх запитів користувач формує так звані торгові плани (trade plans), яких в останній версії продукту налічується 32. У рамках одного плану користувач має змогу побудувати до восьми графіків одного або кількох ринкових інструментів, кожний з яких можна доповнити технічними індикаторами (Support and Resistance Levels, Moving Averages, Trend Lines тощо), які будуються в одному вікні. В окремих вікнах можуть бути побудовані графіки зміни більшості відомих індикаторів, що використовуються під час технічного аналізу (RSI, MACD, CCI та ін.). Користувач Teletrac має доступ практично до всіх інструментів побудови графіків, зокрема, таких, як Line Charts, Bar Charts, Point and Figure Charts та ін.

Важливою особливістю системи Teletrac є її гнучкість, яка дає змогу досить легко комбінувати всі доступні методи в будь-яких сполученнях (наприклад, можна будувати лінії тренда та ковзних середніх на графіку RSI, легко переходити від однієї форми подання даних до іншої).

Поряд з цим користувач Teletrac має змогу розробляти власну стратегію поведінки на ринку (trading rules): умови відкриття та закриття позицій, умови виходу із угод (trailing stops) і т.ін. Кожне правило такої стратегії в свою чергу може містити всі раніше введені в торговий план технічні індикатори. Дана система самостійно відслідковуватиме ситуацію і подаватиме сигнали на купівлю чи продаж. Крім того, можна перевірити потенційний прибуток своєї стратегії на матеріалі історичної бази даних, яка об’єднує інформацію, що стосується більшості доступних інструментів ринку за 10 і більше років. Користувач системи Teletrac має змогу роздрукувати графічну та табличну інформацію, зберегти графіки на дискетах у графічному форматі, а також експортувати дані в електронні таблиці Excel чи Lotus 1-2-3.

Однією з найважливіших для користувача властивостей системи Teletrac є те, що доступ до цього продукту можна здійснити за допомогою супутникових каналів зв’язку.