Інформаційні системи в міжнародному бізнесі (1999)

11.2.2. Система Telerate Charting

Система Telerate Charting — досить популярна в Європі, але поки що менш поширена в країнах СНД — має такі самі можливості для проведення технічного аналізу, як і Teletrac, однак функціонує в середовищі Microsoft Windows. З назви продукту видно, що його основне призначення — це проведення технічного аналізу. Однак за своєю суттю Telerate Charting є інтегрованою інформаційно-аналітичною системою. Користувач має змогу в окремому вікні переглядати всі стандартні сторінки Dow Jones Telerate, кількість яких сягає 60000. За наявності такої можливості Microsoft Windows дає змогу суттєво спростити пошук необхідних сторінок порівняно з Teletrac. В окремих вікнах можна організувати перегляд новин; користувач також може створювати вікна котировок і самостійно редагувати їхній зміст. Абонент Telerate Charting має доступ до котировок значно більшої кількості ринкових інструментів порівняно з Teletrac. Загальна кількість доступних котировок перевищує 200000.

Засоби технічного аналізу, що надаються абоненту системою Telerate Charting, охоплюють майже весь арсенал стандартних методів технічного аналізу, до того ж кількість убудованих індикаторів значно перевищує аналогічний показник системи Teletrac. Користувач також має змогу визначати свої формули, а отже, й будувати власні індикатори. Можливі побудова ринкової стратегії на основі технічних індикаторів, що використовуються, і програмування видачі системою сигналів на купівлю чи продаж.

Суттєва перевага, що надається внаслідок використання операційної системи Microsoft Windows, — це можливість одночасної роботи на одному й тому самому комп’ютері та з іншими додатками до Windows (вони можуть бути динамічно пов’язані з Telerate Charting). Зокрема, найбільший інтерес викликають можливість експорту інформації та електронні таблиці Microsoft Excel. У цьому разі таблиці виявляються динамічно зв’язаними з вікнами Telerate Charting, тобто змінюються в режимі реального часу.