Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)

Розділ 2. Механізм формування виробничих витрат у ринковій економіці

Розділ 2. Механізм формування виробничих витрат у ринковій економіці