Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)

2.1. Місце і роль виробничих витрат у системі ринкового механізму

2.1. Місце і роль виробничих витрат у системі ринкового механізму