Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)

5.4.2. Частковий бюджет

Частковий бюджет використовують для розрахунку зміни прибутку при зміні виробничого плану підприємства. Він є різновидом маржинального аналізу. У частковому бюджеті розглядаються лише доходи й витрати за видами продукції, що підлягають змінам. Кінцевим результатом розробки часткового бюджету є визначення приросту або зниження прибутку від запланованих змін виробничого плану. При цьому частковий бюджет дає відповіді на такі питання.

1. Які додаткові виробничі витрати виникають?

2. Скільки втрачається прибутку?

3. Скільки додатково буде отримано прибутку?

4. Яка сума виробничих витрат може бут зекономлена?

Перші два запитання пов’язані зі зниженням прибутку, два останніх  з його підвищенням. Якщо результатом розрахунку часткового бюджету є загальне зростання прибутку, то такі зміни виробничого плану вважаються доцільними й прибутковими. Однак, крім того, менеджер має враховувати додаткові чинники, що можуть виникнути в процесі виробництва, — ризик і невизначеність.

Частковий бюджет може бути використаний для аналізу довгострокових змін (наприклад, при купівлі чи оренді додаткової земельної площі), а також короткострокових змін (наприклад, при зміні структури посівних площ відповідно до зміни ринкових цін на сільськогосподарську продукцію). Існує три основних типи часткового бюджету.

1. Заміщення одного виду виробництва іншим. Наприклад, коли 80 га сої заміщується 80 га кукурудзи або коли корови на відгодівлі заміщуються молодняком на відгодівлі.

2. Заміщення ресурсів, коли, наприклад, ручна праця заміщується механізованою, змінюється раціон годівлі худоби, орендована техніка заміщується власною або, навпаки, збільшується чи зменшується використання мінеральних добрив, хімікатів.

3. Зміна розмірів або масштабу виробництва, коли змінюються розміри підприємства чи окремих його галузей. Це може бути купівля або оренда додаткової земельної ділянки, збільшення поголів’я худоби чи птиці.

Частковий бюджет можна складати за одним із наведених трьох підходів або ж передбачати їх комбінацію. Однак у будь-якому разі в частковому бюджеті розглядаються лише дві альтернативи, з яких вибирається краща. У табл. 5.4 наведено приклад часткового бюджету. Виходячи з результатів розрахунку цього бюджету можна зробити висновок про недоцільність, за існуючих економічних умов змінювати виробничу програму збільшенням поголів’я корів на відгодівлі й площі кормових культур  такі зміни були б збитковими.