Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)

5.4.3. Бюджет руху готівки

Бізнес-план підприємства лишає відкритими такі питання.

1. Чи є цей план реальним з фінансової точки зору?

2. Чи достатньо підприємство забезпечене капіталом для виконання бізнес-плану?

3. Скільки потрібно позичити коштів для досягнення цілей, визначених бізнес-планом?

4. Чи достатньо буде на підприємстві готівки для виконання бізнес-плану?

Для того щоб відповісти на ці запитання, розробляють бюджет руху готівки.

Достатня кількість коштів у вигляді готівки (або ліквідність підприємства) говорить про його здатність виконати свої фінансові зобов’язання в міру настання термінів платежів. Незважаючи на високі прибутки, що їх може отримувати підприємство, в нього можуть виникнути ускладнення, пов’язані з потоками готівки. Адже на готівкові потоки, крім готівкових виробничих витрат, впливають й інші чинники, наприклад купівля й продаж основних засобів виробництва, виплата боргів і сплата бюджетних платежів тощо.

Розрахунок готівкових виробничих витрат дає змогу зіставленням їх із грошовими надходженнями визначити суму наявних коштів за рахунок ділових операцій. При цьому визначають відповідний коефіцієнт як результат ділення загальних грошових надходжень на загальні готівкові витрати.

Значні капіталовкладення потребують додаткового залучення коштів і можуть здійснюватися протягом кількох місяців або й років. У цей період витрати ще не приносять доходу. Бюджет руху готівки використовують і для оцінки перспектив своєчасної сплати боргу. При цьому бюджет передбачає рух готівки за конкретними періодами часу, й показує, в які періоди й скільки потрібно буде коштів та коли вони надійдуть від реалізації продукції, робіт, послуг та інших джерел. У табл. 5.5 наведено форму бюджету готівки фермерського господарства.

Усі статті балансу розробляють за певними періодами часу  кварталами або місяцями і в такий спосіб визначають надлишок чи нестачу коштів за даними періодами. Баланс на кінець одного періоду є балансом на початок наступного періоду, а баланс на кінець останнього періоду (четвертого кварталу чи грудня місяця) є балансом на кінець поточного року і балансом на початок наступного року. На основі фінансового кошторису руху готівки розраховують і поточну чисту вартість коштів.