Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)

9.2.1. Витратно-ціновий аналіз як основа оперативного регулювання виробничих витрат

Основними різновидами аналізу на сільськогосподарському підприємстві є такі, як технологічний, економічний і кадровий аналіз. До економічного аналізу входять маркетинговий, фінансовий і виробничий аналізи. Витратно-ціновий аналіз є однією з головних складових маркетингового й охоплює значну частину виробничого аналізу, а тому він безпосередньо взаємодіє і з менеджментом виробничих витрат.

Ведення аналітичної роботи здійснюється на основі таких базових принципів:

достовірність, тобто точне відображення в аналітичних документах реального стану та результатів економічних чи технологічних процесів;

терміновість, тобто одержання аналітичних даних у потрібний час;

комплексність, або системність, що потребує цілісного підходу до вивчення взаємопов’язаних процесів і явищ;

адресність, тобто доведення кожного результату аналізу до конкретного виконавця, який надалі буде суб’єктом дії управлінського рішення;

мінімальна трудо- та ресурсомісткість аналізу, тобто забезпечення високої економічності процесу управління.

Для дотримування перелічених принципів потрібно користуватися персональним комп’ютером, що зумовлено практично неможливістю забезпечити зазначені принципи при виконанні аналітичних робіт вручну. Використання комп’ютера дає змогу значно скоротити час для розрахунків і розмноження аналітичних матеріалів, охопити обробкою і аналізом значні масиви даних, виконувати аналіз системно й комплексно, в разі потреби деталізувати і поглибити аналіз до потрібного рівня при мінімальних затратах робочого часу, виконувати варіантні розрахунки.

Схема проведення витратно-цінового аналізу з використанням персональних комп’ютерів як основи оперативного регулювання виробничих витрат складається з чотирьох блоків: підготовча робота, що передбачає освоєння відповідного комп’ютерного забезпечення; підготовка вхідної інформації для введення її в комп’ютер; уведення інформації в комп’ютер; експлуатація пакета комп’ютерних програм.

Матеріали витратно-цінового аналізу використовуються за двома основними напрямками  для аналізу й оцінки зовнішнього та внутрішнього економічного середовищ, у яких знаходиться підприємство. Тому витратно-ціновий аналіз поділяється на зовнішній та внутрішній.