Менеджмент виробничих витрат у сільському господарстві (1998)

10.3.2. Обґрунтування економіко-математичної задачі оптимізації виробничих витрат

Отже, ми підійшли до необхідності симплексної оптимізації функції виробничих витрат. Для спрощення економікоматематичної моделі розробимо її для умов короткострокового періоду на прикладі фермерського господарства. За цільову функцію візьмемо мінімум змінних виробничих витрат:

Розв’язавши цю задачу, ми визначимо, яку кількість ресурсів за їх видами потрібно використати у виробництві для досягнення встановлених показників господарської діяльності при мінімальних виробничих витратах.

Визначившись із переліком змінних величин і складом та кількістю обмежень, запишемо власне самі обмеженняКрім наведених обмежень, у моделі можуть бути використані також інші, наприклад за зеленим конвеєром, розподілом продукції.