Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.2. Перевірка обґрунтованості та напруженості плану прибутку

Аналіз обґрунтованості та напруженості плану прибутку необхідний для дослідження взаємозв’язку планових показників прибутку і рентабельності по залишках нереалізованої товарної продукції на початок року, планового випуску товарної продукції і реалізованої продукції. Це питання вивчається тільки при проведенні внутрішнього (управлінського) аналізу.

Перевірку обґрунтованості і напруженості плану прибутку дано у табл. 1.

Аналіз проводиться шляхом зіставлення планових показників рентабельності всіх товарних фондів (гр.4, ряд. 3) з рентабельністю реалізованої продукції (гр.4, ряд. 4).

Як бачимо з даних аналітичної таблиці умовного підприємства, рентабельність реалізованої продукції значно вища рентабельності всіх товарних фондів, що свідчить про обґрунтованість плану прибутку цього підприємства.

Оцінка виконання плану прибутку проводиться за наростаючим підсумком з початку звітного періоду, при цьому необхідно забезпечити зіставлення показників прибутку, тобто їх потрібно коригувати на всі зміни, які відбуваються в складі показників прибутку за звітний період (зміна цін, умов праці та інше).