Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.9.1. Аналіз прибутку, що оподатковується

Розподіл прибутку підприємства проводиться згідно з Законом про податки і збори, які стягуються до бюджету, з інструктивними та методичними вказівками Мінфіну, а також відповідно до статуту підприємства.

Завдання аналізу розподілу прибутку залежать від того, який аналіз треба провести — внутрішній чи зовнішній.

При внутрішньому аналізі основне завдання — пошук резервів збільшення чистого прибутку. В процесі такого аналізу вивчаються:

1. Формування оподатковуваного прибутку.

2. Фактори формування і динаміка податків.

3. Пропорції та конкретні напрямки розподілу прибутку, а також шляхи більш раціонального розміщення одержаного прибутку.

4. Фактори формування, розподілу і використання чистого прибутку.

Балансовий прибуток розподіляється за двома напрямками:

на потреби суспільства,

на потреби підприємства.

Балансовий прибуток, який спрямовується на потреби суспільства, є оподатковуваним прибутком, і складається з двох частин:

1. Перша частина — це податки:

на нерухомість;

на прибуток за встановленою ставкою;

за перевищення нормованої величини коштів, які спрямовуються на споживання, та ін.

2. Друга частина — це прибуток, одержаний понад допустимий рівень рентабельності (щодо підприємств-монополістів).

Прибуток, який залишився в розпорядженні підприємства, відраховується за такими напрямками:

благодійні фонди;

виплата економічних санкцій (за завищення цін і відхилення від стандартів, за викид речовин, що забруднюють навколишнє середовище понад установлені ліміти, перевищення установлених лімітів добутку природних ресурсів та ін.)

Балансовий прибуток за мінусом перелічених вище відрахувань і є чистим прибутком підприємства, який використовується в таких цілях:

Відрахування до резервного фонду.

Відрахування до фонду виробничого і соціального розвитку.

Відрахування до фонду споживання:

на колективне споживання;

на індивідуальне споживання.

4. Відрахування на інші цілі.

Аналіз розподілу балансового прибутку починається з аналізу оподатковуваного прибутку.

Методика аналізу.

Порівнюються звітні дані з плановими, розраховуються відхилення цих даних і вплив факторів на зміну оподатковуваного прибутку.

Факторами зміни цього прибутку є складові частини балансового і оподатковуваного прибутку.

Для аналізу оподатковуваного прибутку використовується інформація із спеціальних джерел: «Декларація про прибуток підприємства», «Розрахунок суми податку на прибуток» та ін.

З метою аналізу оподатковуваного прибутку складається така аналітична таблиця:Як видно з даних аналітичної таблиці, сума оподатковуваного прибутку збільшилась на 19102, сума податку на прибуток за діючою ставкою збільшилася на 5731.

То які ж фактори привели до збільшення оподатковуваного прибутку?

За даними наведеної вище інформації (табл. 10) розрахуємо вплив факторів на зміну оподатковуваного прибутку.

Таким чином, оподатковуваний прибуток збільшився на 182887 – 163785 = 19102; баланс факторів за проведеним аналізом прибутку: 8800 + 5300 + 6062 – 101 – 989 = 19102. Тобто в основному зменшився податковий прибуток за рахунок збільшення пільгового прибутку, тому в процесі аналітичних досліджень необхідно детально вивчати зміст пільгового прибутку.