Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства (2017р.)

1.9.2. Аналіз податків

Для аналізу податків використовуються такі джерела інформації: форми 2 річного звіту, декларація про прибуток, планові розрахунки, дані аналітичного обліку.

В аналітичній таблиці 13 подається інформація про фактично внесені податки до бюджету з прибутку минулого року, а також планові, розрахункові і фактично внесені до бюджету суми податку за звітний період. Ці дані дають можливість проаналізувати внески за окремими видами податків до бюджету, виявити заборгованість перед бюджетом та встановити причини, які сприяли виникненню цієї заборгованості.За даними аналітичної таблиці видно, що підприємство повинно внести до бюджету податки на суму 59287 (26% балансового прибутку), що перевищує планову суму платежів з прибутку на 5832 тис. грн. Це викликано перевиконанням плану по балансовому прибутку на 20192 тис. грн. (+9,7%). В порівнянні з минулим роком абсолютна сума податку зменшилася на 15149 тис. грн., питома вага в балансовому прибутку зменшилася на 7,8%; за рахунок збільшення податку на прибуток на 0,6% загальна сума податку збільшилася. Загальна сума заборгованості підприємства по платежах до бюджету з прибутку за звітний період — 22847 тис. грн.