Аналіз національної економіки (2003)

РЕЗЮМЕ

Вирізняють аналіз економіки ex post і ex ante. Методичною основою аналізу ex post є система національного рахівництва, яка дозволяє одержати інформацію про результати функціонування економіки. Аналіз ex ante дозволяє визначити закономірності формування макроекономічних параметрів.

Об’єктом аналізу національної економіки є всі соціально-економічні процеси, що відбуваються на макрорівні.

Предметом аналізу економіки є розробка методології та методики визначення основних показників закономірностей економічного розвитку.

Аналіз економіки є попереджувальним.

Аналіз національної економіки здійснюється за напрямами: аналіз моделі кругообігу ресурсів, продуктів і доходу, основні макроекономічні показники та структурні співвідношення, аналіз товарного, фінансового ринку та ринку праці, аналіз соціальних індикаторів та макроекономічних процесів.