Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

А

Автоматизація управління

Процес засвоєння органами економічного управління методів і техніки автоматичн.ої переробки інформації та розробки на цій основі оптимальних планово-економічних рішень і доведення їх до виконавців на основі безперервного надходження інформації в систему.

Автоматичний маніпулятор

Промисловий робот, який виконує різні, поки що в основному механічні операції.

Авторитет

Вплив або здатність лідера спонукати інших до виконання доручених їм завдань.

Адаптація

Пристосування системи до мінливих умов життєдіяльності.

Адаптаційна структура

Організаційна структура, яка дозволяє гнучко реагувати на зміни в навколишньому середовищі і принципово відрізняється від механічної (чи бюрократичної) структури.

Адміністрація підприємства

Сукупність лінійних і функціональних керівників та їх заступників на всіх рівнях управління підприємством, які мають право приймати рішення, віддавати накази, розпорядження тощо.

Адміністрування систем управління

Метод пізнання системи управління на основі її розподілу на складові частини чи елементи, вивчення кожної її частини окремо, виявлення особливостей цих частин як елементів складного цілого.

Антиконкурентна практика

Порушення монополіями норм конкурентної боротьби шляхом захоплення плануючого положення на ринку, яке дозволяє обмежувати доступ до нього іншим виробникам, диктувати ціни та інші умови комерційної діяльності.

Антимонопольне законодавство

Сукупність законодавчих і нормативних актів у країнах з ринковою економікою, що обмежують монополістичну діяльність і створюють можливість для покупця більш широкого вибору потрібних йому товарів.

Апарат управління

Складова частина виробничої структури підприємства, цех обробки інформації та практичних рішень.

Асортимент

Склад призначеної до реалізації продукції за видами, типами, сортами розмірами, марками.

Аудиторська служба

Організація (посадова особа), яка перевіряє стан фінансово-господарської діяльності підприємств та організацій.