Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

З

Забезпечуюча підсистема

Підсистема системи менеджменту, у якої визначені склад, рівень якості та організаційні питання забезпечення «входу» системи усім необхідним для нормального її функціонування. До компонентів забезпечуючої системи відносяться: методичне, ресурсне, інформаційне та правове забезпечення.

Закон економії рухів

Прояв об’єктивної необхідності відокремлення зайвих, непродуктивних рухів та економії ресурсів для їх здійснення.

Закріплення відповідальності

Фіксація відповідальності правовими актами, які регламентують управлінську діяльність.

Закріплення кадрів

Забезпечення стабільності основного складу кадрів, яке залежить від багатьох факторів економічного, соціально-психологічного, організаційного характеру.

Закріплення функцій

Офіційний регламентований розподіл функцій між ланками систем при її створенні.

Замовлення

Організаційно-економічна правова форма здійснення та регулювання господарської діяльності фірм та підприємств.

Зміст відносин управління

Зв’язки, які відображають організацію сумісної діяльності учасників виробництва.

Зміст науки управління

Виявлення закономірностей, розробка принципів, функцій і методів цілеспрямованої діяльності людей у процесі управління виробництвом.

Зона вільного підприємництва

Район національно-державної території, на якій здійснюється сумісне підприємництво в різних формах згідно з прийнятим законодавством. В 3.в.п. вводять особливі, пільгові — митний, податковий, орендний, валютний, візовий, трудовий — режими, які приваблюють іноземний капітал.