Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Ж

Життєвий цикл організації

Сукупність стадій, які проходить організація за період її функціонування: народження, дитинство, юність, зрілість, старіння, відродження.

Народження організації зв’язано з необхідністю задоволення інтересів споживача, з пошуком і заняттям вільного ринкового місця.

Дитинство — стадія високого ризику, оскільки саме в цей момент йде непорівнянний зі зміною управлінського потенціалу ріст організації.

Юність — це період переходу від комплексного менеджменту до диференційного менеджменту.

Зрілість — розвиток організації на цій стадії ведеться в інтересах збалансованого росту на базі стійкої структури і чіткого управління.

Старіння характеризується тріумфом бюрократії на всіх етапах управління, загибеллю нових ідей у великих структурах управління.

Відродження — в організацію приходить нова команда менеджерів, специфічні погляди яких дозволяють здійснювати програми внутрішньої перебудови, змінювати структури управління.

Життєвий цикл продукту

Проміжок часу від задуму виробу до зняття його з виробництва та продажу. Виділяють такі стадії циклу:

1) зародження (розробка, конструювання, експерименти);

2) зростання (поява виробу на ринку, формування попиту);

3) зрілість (серійне виробництво, широкий продаж);

4) насичення ринку;

5) згасання продажу і виробництва товару.