Словник-довідник менеджера по управлінню конкурентоспроможністю (1999)

Т

Творчість

Діяльність, яка несе в собі елементи прогресивної новини і яка проявляється як у створенні якісно нових матеріальних і духовних цінностей, так і в більш досконалому виконанні трудових функцій.

Тезаурус

У загальнокібернетичному змісті — запас знань, якими розпоряджається яка-небудь система.

Тендер

Ціна, запропонована підприємством, при визначенні якої виходять перш за все із цін, які можуть визначити конкуренти, а не з рівня власних затрат або величини попиту на товар.

Теорія

Система основних ідей у тій чи іншій галузі знань.

Теорія гри

Теорія математичних моделей прийняття оптимальних рішень в умовах конфлікту чи невизначеності.

Технічний персонал

Робітники, які обслуговують діяльність керівників і спеціалістів.

Технологія процесу

Охоплює коло проблем, які відповідають на запитання «в якому управління порядку і як робиться».

Технологія управління

Це сукупність методів збору, обробки інформації, розробки і прийняття рішень, а також система їх реалізації.

Топограма

Графік розташування предметів та їх комплексів у просторі.

Торгова марка

Зареєстрований символ чи назва з правом використання їх для ідентифікації вироблених товарів (послуг).