Інформаційний маркетинг (2002)

21.3. Порівняльний аналіз пакетів і рекомендації щодо їх вибору

На жаль, специфіка діяльності підприємств не завжди задовольняється стандартними програмними пакетами. Тому необхідно використовувати спеціалізоване програмне забезпечення, яке пропонується на ринку. Як правило, це програмні модулі з комплексних комп’ютерних систем автоматизації підприємств, бухгалтерії, інвестиційного менеджменту тощо (див. табл. 21.1) 128. Певні програми здатні працювати не тільки в складі своєї системи, але і як самостійна, автономна програма. До таких належать Marketing Expert, Clientele та ін. Однак деякі програми можуть працювати або тільки автономно («БЭСТ-Маркетинг», «Стратегия»), або тільки в складі своїх комплексних систем («FinExpert-Маркетинг», «Галактика-Маркетинг» та ін.).

Більшість з них дають змогу вирішувати основні маркетингові завдання і підтримують типові методи, використовувані для розв’язання цих завдань.

Проте є й такі програми, що забезпечують розв’язання лише завдань обліку продажу, клієнтів і т. п. Деякі програми, слабо інтегровані в комплексні системи автоматизації підприємств та інші системи підтримки прийняття рішень, можуть виявитися недостатньо гнучкими для адаптації до потреб користувачів.

Багато програм мають інтерфейс, що оперує звичними для користувача словесними категоріями, не вимагаючи від нього точних числових даних і оцінок. Однак більшість з них видають спрощені результати, які майже повністю визначаються рівнем компетенції їх користувачів у галузі маркетингу і менеджменту.

Опис можливостей програм наведено в табл. 21.2.

Примітка: плюс (+) — функція, присутня в явному вигляді.

Аналіз використання маркетингових програм показує, що:

основними користувачами таких програм є торговельні компанії, банки та навчальні заклади, що використовують їх для розв’язання власних маркетингових проблем, великі маркетингові фірми їх не використовують;

кількість інсталяцій в Україні кожної із зазначених програм — не більше декількох десятків;

рівень використання — від максимально можливого до нульового.

Це пояснюється таким:

Маркетингові фірми звичайно проводять дорогі і глибокі маркетингові дослідження, вони прагнуть мати своє індивідуальне «маркетингове» обличчя і тому рідко використовують типові програми, частіше власні набори інформаційно-аналітичних програм, що формуються як з універсальних, так і із замовлених спеціальних пакетів, включаючи програми обробки даних анкетних опитувань, статистичні пакети типу американських SPSS, SAS System, Statistica та ін.

Відсутні активні зусилля з просування цих програм, тим паче, що багато з них створено зовсім недавно і часу на просування їх було дуже мало.

Нерозуміння ролі подібних програм, низький рівень кваліфікації персоналу, тимчасові труднощі і т. п.

Звідси випливає, що будь-яка з описаних маркетингових програм цілком прийнятна для розв’язання власних задач маркетингу компанії. Однак таке рішення доцільне лише на першому етапі, поки навчаються маркетологи і точніше визначатимуться потреби компанії. Тим більше, що такі самі програми можуть бути й у конкурентів.

Далі бажано підібрати свій власний портфель програм, включаючи один або декілька типових маркетингових модулів, а також програми обробки анкет, статистичні пакети та інші спеціалізовані і потужніші системи аналізу та прогнозування типу програм серії Analytical PowerTools американської компанії Palisade, пакета DataEngine німецької компанії MIT GmbH та ін.← prev content next →