Бухгалтерський облік та звітність в різних галузях народного господарства